Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się pod red. Artura Lisa książka pt. Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej (Lublin 2011, ss. 136).

Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej
Prawo w Europie średniowiecznej i nowożytnej

Spis treści:

  • Wprowadzenie
  • ALEKSANDER MEREŻKO, Історіософія міжнародного права
  • FILIP CIEPŁY, Podstawy prawa karnego w świetle doktryny św. Tomasza z Akwinu
  • PAWEŁ ROGOWSKI, Status prawny stanu rycerskiego w Polsce średniowiecznej Ius militare, Kodeks Rycerski
  • BEATA URANOWSKA, Średniowieczne metody przesłuchań – wybrane zagadnienia
  • DARIUSZ TKACZYK, Polskie instytucje policyjne od początku tworzenia się państwowości do 1795 r.
  • DOMINIK TYRAWA, Problematyka europejskiego prawa administracyjnego. Teraźniejszość i przeszłość
  • ARTUR LIS, Mistrz Wincenty Kadłubek – ojciec prawa w Polsce?
  • ARTUR LIS, Kodyfikacja prawa kanonizacyjnego Urbana VIII (1623-1644)

Więcej informacji strona wydawnictwa