W Pozzuoli (Puteolanum), mieście założonym przez Greków ok. 530 r. p.n.e., które położone jest nad Morzem Tyrreńskim niedaleko Neapolu, odkryto rzymski grobowiec z II w. n.e., zdobiony stiukami i innymi dekoracjami.  Grobowiec ten odkryto przypadkowo w nieznanym wcześniej tunelu, na który natrafiła miejscowa policja podczas usuwania przy pomocy ciężkiego sprzętu około 60 ton odpadków składowanych w nielegalnym miejscu wśród XVII-wiecznych ruin.

Źródło: Polska Agencja Prasowa.