Polska Akademia Umiejętności w Krakowie uprzejmie zaprasza na posiedzenie naukowe Wydziału Historyczno-Filozoficznego dnia 23 maja 2011 r. o godz. 11.00, podczas którego zostaną wygłoszone dwa wykłady na temat Knossos, tj.:

  • Prof. Nikos Efstratiou, New excavations In Central Court of Knossos
  • Prof. Janusz K. Kozłowski, Dr Małgorzata Kaczanowska, Aceramic layers from Knossos – a labirynth of cultural tradition

Posiedzenie odbędzie się w Małej Auli gmachu PAU przy ulicy Sławskowskiej 17.