Centrum Badań nad Historią i Kulturą Basenu Morza Śródziemnego i Europy Południowo-Wschodniej im. prof. Waldemara Cerana CERANEUM, Katedra Historii Bizancjum UŁ, Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej UŁ mają zaszczyt zaprosić na wykład otwarty prof. Anny Marii Totomanowej z Uniwersytetu Sofijskiego (Bułgaria) pt. A Lost Byzantine Chronicle in Slavic Translation, który odbędzie się w dniu 19 maja 2011 r., o godzinie 17.00, w gmachu Wydziału Prawa i Administracji UŁ, przy ul. Kopcińskiego 8/12 (sala 1.29).