Nakładem Wydawnictwa Universitas ukazała się książka Tomasza Ratajczaka pt. Mistrz Benedykt – królewski architekt Zygmunta I (Kraków 2011, ss. 498).

Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I
Tomasz Ratajczak, Mistrz Benedykt - królewski architekt Zygmunta I

Spis treści:
Wstęp
1. Mistrz Benedykt na tle stanu badań historii sztuki
i w świetle źródeł archiwalnych
1.1. Mistrz Benedykt w literaturze historyczno-artystycznej
1.2. Mistrz Benedykt w źródłach archiwalnych
2. Sejmowa rezydencja Zygmunta I w Piotrkowie
2.1. Turris in modum arcis Petricoviae aedificata
2.2. Rola projektanta i geneza architektury pałacu w Piotrkowie
2.3. Warsztat budowlany pałacu w Piotrkowie
i pochodzenie mistrza Benedykta
3. Zamek królewski na Wawelu – wspólne dzieło architektów
włoskich i mistrza Benedykta
3.1. Zamek królewski na Wawelu – pierwszy etap przebudowy
(1500–1517)
3.2. Geneza architektury zamku wawelskiego
3.3. Mistrz Benedykt na Wawelu przed 1519 rokiem – problem
kuchni i łaźni królewskiej
3.4. Skrzydło wschodnie krakowskiej rezydencji Zygmunta I
(1519–1529)
3.5. Rola mistrza Benedykta oraz jego warsztatu w nowożytnej
przebudowie zamku wawelskiego
4. Zamki królewskie w Sandomierzu i Niepołomicach
4.1. Udział mistrza Benedykta w przebudowie zamku
sandomierskiego (1514/1520–1527)
4.2. Prace mistrza Benedykta na zamku w Niepołomicach
5. Dzieła architektury hipotetycznie przypisywane mistrzowi Benedyktowi
6. Mistrz Benedykt i „styl między stylami” w architekturze
przełomu średniowiecza i nowożytności
6.1. Oddziaływanie architektury mistrza Benedykta
6.2. Czy istniał styl „gotycko-renesansowy” w architekturze
7. Architekt czy murator
Zakończenie
Bibliografia
Źródła ilustracji
Indeks nazwisk
Więcej informacji: strona wydawnictwa