Nakładem wydawnictwa Bellona ukazała się książka Marka Olędzkiego, Wojny markomańskie 162-185 n.e. (Warszawa 2011, ss. 200).

Marek Olędzki, Wojny markomańskie 162-185 n.e.
Marek Olędzki, Wojny markomańskie 162-185 n.e.

Z noty wydawniczej:
Wojny markomańskie były jednym z kilku największych konfliktów zbrojnych jakie rozegrały się w epoce antycznej. Z rzymskiego punktu widzenia, uwzględniającego zakres zniszczeń, które wywołały i stopień zagrożenia dla integralności państwa można by je porównać do takich wcześniejszych wydarzeń, jak np. druga wojna punicka lub najazdy Cymbrów i Teutonów z lat 113-101 p.n.e. Pomimo wszelkich trudności i poniesionych ofiar, Rzym okazał się zwycięzcą: w okresie wojen markomańskich państwo rzymskie stanowiło jeszcze potęgę światowego formatu. Zmagania z „barbarzyńcami” miały jednak stopniowo osłabiać imperium i przyczynić się do jego upadku.
Więcej informacji: strona wydawnictwa