Studenckie Dyskusyjne Koło Naukowe Bubo, działające przy Instytucie Filologii Klasycznej UW, serdecznie zaprasza do udziału w drugiej studencko-doktoranckiej konferencji naukowej Bohater antyczny w literaturze i sztuce. Powiązania, konotacje i recepcje, która odbędzie się w dniu 21 maja 2011 r. w budynku starej Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego. Konferencja ma charakter interdyscyplinarny, a jej celem jest podjęcie szeroko rozumianej tematyki bohatera w Antyku.Zapraszamy do wygłoszenia krótkich (do 20 minut) referatów. Zgłoszenia wraz z podstawowymi danymi (imię, nazwisko, uczelnia) prosimy wysyłać na adres: bubo.ifk@gmail.com do 8 maja 2011. Do zgłoszenia prosimy dołączyć krótki abstrakt (do 20 zdań), zawierający tytuł oraz cel pracy. W przypadku ilości zgłoszeń przekraczającej możliwości czasowe, będzie on stanowił podstawę kwalifikacji na konferencję.
Organizatorki Konferencji
mgr Helena Karczewska i mgr Monika Wesołowska
Źródło i więcej informacji: strona IFK UW