Znany jest już program konferencji Sławne postacie, wielkie zwycięstwa i spektakularne niepowodzenia w czasach antycznych, która odbędzie się 9 maja 2011 r. w Sali Rady Wydziału na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego.
9.30 – 9.45 – Wprowadzenie w problematykę konferencji: dr hab. Norbert Rogosz
I Sesja:
9.45 – 10.00 – mgr Karolina Rosińska – Balik: „Echnaton. Wizjoner skazany na zapomnienie” (Uniwersytet Jagielloński)
10.00 – 10.15 – dr Bronisław Szubelak: „Bitwa pod Kadesz – zwycięstwo czy spektakularna porażka Ramzesa II?” (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
10.15 – 10.30 – Katarzyna Kurek: „Lizander a zwycięstwo Symmachii Spartańskiej w wojnie peloponeskiej”. (studentka V r. stud. mgr. Uniwersytetu Śląskiego)
10.30 – 10.45 – mgr Ewa Kurek: „Kallimach z Cyreny i rozwój filologii w epoce hellenistycznej” (Uniwersytet Śląski)
10.45 – 11.00 – Grzegorz Bartusik: „Victor de victoribus? O militarnej klęsce i moralnym zwycięstwie Marka Atyliusza Regulusa” (student II r. lic. Uniwersytetu Śląskiego)
11.00 – 11.15 – dyskusja
11.15 – 11.35 – przerwa
II Sesja:
11.35 – 11.50 – Marcin Paprotny: „Udział Gajusza Mariusza w wojnie ze sprzymierzeńcami” (student II r. uzup. mgr. Uniwersytetu Śląskiego)
11.50 – 12.05 – dr Tomasz Ładoń: „Pompejusz versus Sertoriusz. Rozważania o bitwie pod Lauro” (Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie)
12.05 – 12.20 – Katarzyna Całus: „Rola kobiet w spisku Katyliny” (studentka I r. mgr. uzup. Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie)
12.20 – 12.35 – mgr Kamil Kopij: „Pompejusz Wielki… Przegrany” (Uniwersytet Jagielloński)
12.35 – 12.50 – Karolina Płoszejowska: „Rebelia Boudyki”. (studentka V r. mgr. Uniwersytetu Śląskiego)
12.50 – 13.05 – dyskusja
13.05 – 13.50 – przerwa obiadowa
III Sesja:
13.50 – 14.05 – dr Agnieszka Bartnik: „Conchotar mac Nessa. Wzloty i upadki „idealnego” władcy Irlandii” (Uniwersytet Śląski)
14.05 – 14.20 – mgr Przemysław Piwowarczyk: „Dalekosiężne skutki przerwanej kąpieli apostoła Jana (Ireneusz z Lyonu, Adversus haereses, III, 3, 4)” (Uniwersytet Śląski)
14.20 – 14.35 – Marek Kozłowski: „Hadrian i Eliusz Caesar. Epizod z polityki dynastycznej Antoninów” (student II r. stud. lic. Uniwersytetu Śląskiego)
14.35 – 14.50 – mgr Anna Skiendziel: ” Ja, Karakalla – (auto)prezentacja władcy na monetach w latach 211-217 (Uniwersytet Śląski)
14.50 – 15.05 – mgr Paweł Biały: „Cesarz Galeriusz największy zwycięzca Persów” (Uniwersytet Śląski)
15.05 – 15.20 – mgr Dawid Dudek: „Spektakularna klęska czy wielkie zwycięstwo – powstanie „Nika” w Konstantynopolu w roku 532 – nowe spojrzenie na zwycięzców i przegranych” (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
15.20 – 15.35 – dyskusja
15.35 – 15.50 – Zakończenie
Do pobrania: plakat konferencji