Ukazał się 48 zeszyt Studiów Źródłoznawczych (Warszawa 2011, ss. 224).

Studia Źródłoznawcze 48
Studia Źródłoznawcze 48

Z noty wydawniczej:
Kolejny tom „Studiów Źródłoznawczych” otwierają prace Życie i dzieło Profesora Gerarda Labudy autorstwa Tomasza Jasińskiego oraz Stefan Krzysztof Kuczyński (13 I 1938-3 I 2010) Marii Koczerskiej i Andrzeja Rachuby. Ponadto w tomie znalazły się rozprawy Radosława Koteckiego „…id est omnis sacrae rei violatio” – Świętokradztwo w świetle anonimowego Traktatu de sacrilegiis et immunitatibus et eorum compositionibus z końca XI w. i Pawła Figurskiego Przekaz ideowy i datacja Mors et miracula beati Verneri. W dziale Materiały: Anny Ledzińskiej i Anny Zajchowskiej Mulier nequam – kazania dominikanina Jana z Ząbkowic do kapituły wrocławskiej o celibacie i kapłańskiej czystości i Wojciecha Świebody Tajemniczy list królowej Anny Cylejskiej w sprawie Mikołaja astrologa oraz artykuły recenzyjne i recenzje, zapiski krytyczne i kronika.
Więcej informacji: spis treści w formacie .pdf