Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego ukazała się książka Marka Słonia pt. Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie (Wrocław 2011, ss. 734).

Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie
Marek Słoń, Miasta podwójne i wielokrotne w średniowiecznej Europie

Z noty wydawniczej:
Niniejsza książka jest pierwszą próbą opisania fenomenu średniowiecznego miasta komunalnego, które żyło własnym życiem: podejmowało decyzje, działało, rozwijało się, ściągało osadników, gromadziło bogactwo, ożywiało gospodarkę kraju. Te silniejsze budowały i rozbudowywały obwarowania, tworzyły sieć dyplomatycznych powiązań, skrzętnie zabiegały o rozszerzenie swoich przywilejów. Była to gra o władzę, wpływy i majątek, której przyświecały różne intencje. Autor książki od początku swojej pracy naukowej zajmuje się dziejami miasta i jego religijności, w ostatnich latach stara się włączyć do swoich badań również refleksję nad przestrzenią i szeroką perspektywę europejską.
Więcej informacji (w tym spis treści): strona wydawnictwa