Redakcja Symbolae Philologorum Posnaniensium zaprasza do nadsyłania artykułów naukowych z dziedziny hellenistyki, latynistyki, neolatynistyki oraz recepcji antyku, a także recenzji do kolejnego tomu periodyku. Bardzo mile widziane będą prace w językach obcych. Artykuły opatrzone summarium, abstraktem oraz key-words powinny zostać przesłane na adres redakcji (symbolae@amu.edu.pl) do 30 czerwca br.