Nakładem Wydawnictwa Naukowego Sub Lupa we współpracy z Instytutem Filologii Klasycznej UW ukazała się książka pt. Musa Latinitatis. Antologia poezji łacińskiej (Warszawa 2011, ss. 110).

Musa Latinitatis. Antologia poezji łacińskiej
Musa Latinitatis. Antologia poezji łacińskiej

Z noty wydawniczej:
Drugi tom przygotowywanej przez Instytut Filologii Klasycznej UW serii SCRIPTA to dwujęzyczna antologia poezji łacińskiej. Jej tytuł – MUSA LATINITATIS – przetłumaczyć można jako „poezja języka łacińskiego”. Tytuł zbiorku był jednocześnie nazwą ogólnopolskiego projektu edukacyjno-translatorskiego (…). Przedsięwzięcie stanowiło wspólną inicjatywę filologów klasycznych z Uniwersytetów Warszawskiego i Jagiellońskiego. W ramach projektu licealiści, studenci studiów I i II stopnia oraz doktoranci z całego kraju dokonywali przekładów poezji łacińskiej. Wśród tłumaczonych autorów znaleźli się między innymi: Wergiliusz, Horacy, Owidiusz, a także poeci nowołacińscy, tacy jak Jan Kochanowski czy „sarmacki Horacy” — Maciej Kazimierz Sarbiewski.
Więcej informacji: strona wydawnictwa