Nakładem Towarzystwa Wydawniczego Historia Iagellonica ukazała się książka Przemysława Daniela Dyrlagi pt. Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji (Kraków 2011, ss. 238, seria: Notos – Scripta Antiqua et Byzantina, t. IV).

Przemysław Daniel Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji
Przemysław Daniel Dyrlaga, Cesarz Makryn. W cieniu wojen i uzurpacji

Z noty wydawniczej:
Pierwsza w języku polskim i jedna z nielicznych w literaturze światowej biografii cesarza rzymskiego Makryna, panującego w latach 217-218. Książka ukazuje główne kierunki polityki cesarza na tle wydarzeń epoki, którą charakteryzował narastający kryzys polityczny państwa rzymskiego. Autor poddaje gruntownej krytyce utrwalone w historiografii oceny Makryna i próbuje jego postać przedstawić w sposób bardziej obiektywny. Książka powstała z wykorzystaniem dostępnych źródeł literackich, epigraficznych, ikonograficznych i numizmatycznych.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozdział I
  • W kręgu źródeł i badań
  • Źródła
  • Literatura
 • Rozdział II
  • Homo novus
  • Pochodzenie i kariera urzędnicza
  • Dni, które zadecydowały o wszystkim
 • Rozdział III
  • Na granicach imperium
  • Konflikt na Wschodzie
  • W Europie i Afryce
 • Rozdział IV
  • Imperium — dziedzictwo Sewerów
  • Problemy z tytulaturą
  • Consecratio Karakalli i Julii Domny?
  • Diadumenian, syn cesarza
  • Cesarz a senat
  • Cesarz a żołnierze
  • Cesarz a lud rzymski
  • Ludzie cesarza
  • Drogi i działalność budowlana
  • Działalność legislacyjna
  • Ludność prowincji i cesarz
  • Polityka finansowa i mennictwo
 • Rozdział V
  • Uzurpacja Elagabala
  • Spisek i wystąpienie
  • Walki w Syrii
  • Wojna propagandowa
  • Prowincje i senat rzymski wobec konfliktu
  • Ucieczka i śmierć Makryna
  • Triumf zwycięzcy
 • Zakończenie
 • Wykaz skrótów bibliograficznych
 • Bibliografia
 • Źródła literackie
 • Katalogi monet
 • Korpusy inskrypcji
 • Opracowania

Więcej informacji: strona wydawnictwa