Nakładem Wydawnictwa Benedyktynów Tyniec ukazał się III tom Apoftegmatów Ojców Pustyni w przekładzie ks. Stanisława Knura i ks. Marka Starowieyskiego (Tyniec 2010, ss. 484, seria: Źródła monastyczne 56).

Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 3
Apoftegmaty Ojców Pustyni, t. 3

Z noty wydawniczej
Tom Źródła Monastyczne 4, czyli część 1. apoftegmatów zawierał zbiór alfabetyczny, ułożony wg imion Ojców; tom 9, czyli część 2. stanowił zbiór tematyczny (tzw. łaciński). Po szybkim wyczerpaniu się pierwszego nakładu przygotowaliśmy dwa kolejne wydania.
I oto, po latach pracy ukazuje się część 3. O ile poprzednie zawierały jednolite kolekcje powiedzeń Ojców, tom obecny składa się z różnego rodzaju tekstów. Większą jego część stanowią właśnie apoftegmaty. Po raz pierwszy w języku polskim ukazują się apoftegmaty etiopskie. Ukazują one wielkie, a mało znane bogactwo życia monastycznego w Etiopii, korzeniami swymi sięgające wszak IV w. W kolejnej części Czytelnik znajdzie przekłady z tzw. mniejszych zbiorów greckich i łacińskich. Uzupełnieniem tomu są dwie serie z nieco innego gatunku, tzw. opowiadań dla duszy pożytecznych (Pawła z Monemwazji i Jana Moschosa).

Pełny spis treści: do pobrania

Więcej informacji: strona wydawnictwa