W ramach otwartych wykładów bizantynistyczno-slawistycznych organizowanych przez Katedrę Historii Bizancjum UŁ oraz Zakład Paleoslawistyki i Kultury Ludowej przy Katedrze Slawistyki Południowej ks. dr Roman Płoński wygłosi 11 kwietnia o godz. 17.00 wykład pt. Ceremoniał koronacji władców gruzińskich i rosyjskich. Wykład odbędzie się w Instytucie Historii UŁ w Łodzi przy ul. Kamińskiego 27 a, sala 204.
Do pobrania: spis dotychczasowych wykładów oraz plakat informacyjny.