21 kwietnia, o godz. 10.00, w audytorium Instytutu Historycznego Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Szewskiej 49, pan Blaise Pichon, maître de conférences Instytutu Historycznego Université Blaise Pascal Clermont-Ferrand 2, wygłosi wykład zatytułowany La naissance des villes en Gaule du Nord (IIe s. av. J.-C.–Ier s. apr. J.-C.). Wykład będzie tłumaczony.