Stowarzyszenie „Pro Antiquitatis Propagatione”, Sekcja Archeologii i Historii Starożytnej Studenckiego Koła Naukowego Historyków Uniwersytetu Śląskiego oraz Zakład Historii Starożytnej Uniwersytetu Śląskiego zapraszają wszystkich miłośników kultury antycznej, studentów, uczniów śląskich szkół ponadgimnazjalnych na wykład otwarty dr. hab. Agaty Aleksandry Kluczek pt. Dydona i Eneasz, który odbędzie się 14 kwietnia 2011 roku w godzinach 13.00 – 14.45 w auli im. Kazimierza Popiołka na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Śląskiego (Katowice, ul. Bankowa 11). Wykład będzie dotyczył najbardziej znanego mitu rzymskiego – mitu o Eneaszu, o jego tułaczce, przygodach, pobycie w Kartaginie w gościnie u królowej Dydony, wędrówce po krainie zmarłych, przybiciu do italskich brzegów.
Wykład jest częścią projektu „Dzieje Powszechne Ilustrowane”, który wymienione wyżej podmioty realizują pod patronatem Pana Dziekana Wydziału Nauk Społecznych prof. dr. hab. Wiesława Kaczanowicza.
Zapisy odbywają się drogą internetową. Zainteresowani proszeni są o przesłanie zgłoszenia na adres e-mail pro.antiquitatis.propagatione@gmail.com lub gr.bartusik@gmail.com. Zgłoszenie powinno zawierać w tytule maila adres e-mail, nazwę i adres szkoły, klasę oraz imię i nazwisko nauczyciela wychowawcy wraz z liczbą uczniów, którzy mają wysłuchać wykładu. O przyjęciu zgłoszeń decyduje ich kolejność. Liczba miejsc jest ograniczona. Zapisy na wykład przyjmujemy do końca marca.

Do pobrania więcej informacji o projekcie: link