Nakładem Wydawnictwa UW ukazała się książka Armando Petrucciego pt. Pismo. Idea i przedstawienie (Warszawa 2010, ss. 332).

Armando Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie
Armando Petrucci, Pismo. Idea i przedstawienie

Z noty wydawniczej:
Przedmiotem książki Armanda Petrucciego Pismo. Idea i przedstawienie jest „pismo uroczyste”, innymi słowy wszelkie typy pisma, wykonane różnymi technikami, które wyróżnia rozpoznawalny w danej sytuacji (dzięki formie lub lokalizacji) zamysł podniosłości. Chodzi najczęściej o pismo przeznaczone do ekspozycji, przede wszystkim w otwartej przestrzeni miasta (elewacje budynków, pomniki) lub we wnętrzach budowli, lecz także o napisy umieszczane na obiektach artystycznych i przedmiotach codziennego użytku czy o pismo używane w rękopisach oraz książkach i czasopismach drukowanych (w miejscach zazwyczaj graficznie wyróżnionych, jak rubryki, incipity, eksplicity, strony tytułowe). Bogaty materiał pochodzący z Półwyspu Apenińskiego z okresu od XI do XX wieku stał się podstawą próby rozpoznania kontekstów, funkcji, tendencji oraz uwarunkowań kulturowych, społecznych, politycznych, graficznych i artystycznych, czyli historii użycia pisma uroczystego w Italii na przestrzeni ostatnich dziewięciu stuleci.
Więcej informacji: strona wydawnictwa