Niedawno ukazał się IV rocznik czasopisma In Gremium (2010), wydawanego na Uniwersytecie Zielonogórskim. W tym numerze znajdują się m.in. następujące prace:

  • Agnieszka Schreiber, Rzeźby portretowe Liwii, Oktawii i Julii w polityce propagandowej cesarza Augusta
  • Henryk Streit, Komparatystyczne studium historycznych i współczesnych metod oraz kryteriów oceny wiarygodności dokumentów
  • Agata Miżdal, Geneza i początki pisma neogotyckiego na terytorium niemieckojęzycznej Europy
  • [Rec.:] Grecja, Kartagina, Rzym, red. R. Sajkowski, M. Wolny, Olsztyn 2009, ss. 198 (Z antycznego świata tom 1) (Andrzej Gillmeister)

Pełny spis treści numeru w formacie pdf można pobrać tutaj.