Niedawno ukazał się XII rocznik Piotrkowskich Zeszytów Historycznych (2011), publikowanych w formie elektronicznej. W numerze tym znajdują się m.in. następujące artykuły:

Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 12 (2011)
Piotrkowskie Zeszyty Historyczne 12 (2011)
  • Jolanta Dybała, Władza męża nad żoną w nauczaniu Jana Chryzostoma [link]
  • Maciej Kokoszko, Łukasz Erlich, Rola mięsa w diecie późnego antyku i wczesnego Bizancjum na podstawie wybranych źródeł literackich [link]
  • Maciej Kokoszko, Krzysztof Jagusiak, Warzywa w kuchni i dietetyce późnego antyku oraz wczesnego Bizancjum (IV-VII w.). Perspektywa konstantynopolitańska [link]

Pełny spis treści numeru znajduje się na stronie czasopisma.