Nakładem Wydawnictwa UMK ukazał się tom 2(6) / 2010 czasopisma Litteraria Copernicana, którego tematem przewodnim jest Królestwo. Świat wartości i antywartości w dawnych literaturach romańskich (Toruń 2010, ss. 230, red. Anna Gęsicka).

Litteraria Copernicana 2(6)/2010
Litteraria Copernicana 2(6)/2010

Z noty wydawniczej:
Szósty numer „Litterariów Copernicana„, który niniejszym trafia do rąk Czytelnika, stanowi plon refleksji polskich badaczy, specjalistów dawnych literatur romańskich, nad literacką realizacją trzech ważnych i zarazem odwiecznie inspirujących zagadnień z pogranicza często pokrewnych dziedzin aktywności twórczej – intelektualnej i artystycznej – człowieka: literatury, filozofii i sztuki.
Autorzy prezentowanych artykułów specjalizują się w literaturze i kulturze krajów romańskich, a ich zainteresowania naukowe obejmują różne epoki (od średniowiecza aż po wiek XVIII) oraz różne aspekty szeroko pojętej literatury. Przeanalizowane zostały więc zarówno teksty czysto literackie, jak i podróżnicze czy filozoficzne; znalazło się też miejsce na przedstawienie przykładu mediewalizmu w sztuce filmowej. Terminy „wartość” i „antywartość„ zawarte w tytule nie są słowami kluczowymi w tekstach prezentowanych w tym numerze, lecz wyznacznikami rozumowania autorów i aksjologicznego nacechowania trzech badanych obszarów tematycznych.
Pełny spis treści: strona wydawnictwa