Nakłądem Wydawnictwa UW ukazał się tom 9/2010 czasopisma U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze (Warszawa 2010, ss. 220).

U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 9/2010
U schyłku starożytności. Studia źródłoznawcze 9/2010

Spis treści

 • Stanisław Adamiak, Rywalizacja między stolicami biskupimi w Afryce Północnej w VI wieku
 • Filip Doroszewski, „Nie wyruszę jeszcze na świętą uroczystość”. Termin τελετή w nonniańskiej egzegezie Ewangelii św. Jana 7,8
 • Adam Jaroszyński, Kilka uwag o polskim wydaniu Edyktu Dioklecjana o cenach…
 • Damian Jasiński, Retoryka w służbie hagiografii w Żywocie Szymona Głupka
 • Rafał Kosiński, Dzieje Akacjusza, patriarchy Konstantynopola w latach 472-489
 • Przemysław Nehring, Źródła literackie dotyczące najwcześniejszych wspólnot monastycznych w Afryce Północnej
 • Paweł Nowakowski, Święto maiuma i jego krytyka w Misopogonie Juliana Apostaty
 • Jan Prostko-Prostyński, Ablabius „descriptor Gothorum gentis egregius” defloratus?
 • Paweł Janiszewski, Ablabius „descriptor Gothorum gentis egregius” – continuatus
 • Jakub Urbanik, Rozwód w papirusach. Studium przypadków
 • Ewa Wipszycka, Wybory biskupów w Egipcie w V-VII wieku

Więcej informacji: strona wydawnictwa