Nakładem Wydawnictwa UMK ukazała się książka Karola Kłodzińskiego pt. Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne (Toruń 2011, ss. 140).

Karola Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne
Karola Kłodziński, Sekretarze ab epistulis i a libellis w kancelarii cesarzy od Augusta do Hadriana. Studium historyczno-prawne

Z noty wydawniczej:
Praca (…) porusza istotny i skomplikowany problem rozwoju sekretariatów cesarskiej kancelarii (ab epistulis i a libellis) w Rzymie okresu wczesnego pryncypatu. Jest to zagadnienie ważne dla odpowiedzi na pytanie o kierunek ewolucji centralnej administracji Imperium Romanum. Autor zajął się także funkcjonowaniem wysokich urzędników kancelarii w zakresie przygotowania treści reskryptów (…) wykorzystał w pracy źródła literackie i prawnicze oraz materiał epigraficzny.

Spis treści:

 • Wstęp
 • Rozdział I. Sekretarze ab epistulis cesarzy od Augusta do Trajana
 • Rozdział II. Sekretarze ab epistulis cesarza Hadriana
 • Rozdział III. Sekretarze a libellis cesarzy od Augusta do Trajana
 • Rozdział IV. Sekretarze a libellis cesarza Hadriana
 • Rozdział V. Kompetencje sekretarzy
  • I. Sekretarz ab epistulis
  • II. Sekretarz a libellis
 • Zakończenie
 • ANEKS I. Lista sekretarzy ab epistulis cesarzy od Augusta do Hadriana
 • ANEKS II. Lista sekretarzy a libellis cesarzy od Augusta do Hadriana
 • ŹRÓDŁA JURYDYCZNE
 • ŹRÓDŁA EPIGRAFICZNE
 • ŹRÓDŁA LITERACKIE
 • LITERATURA
 • INDEKS POSTACI HISTORYCZNYCH

Więcej informacji: strona wydawnictwa