Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Klausa Bringmanna pt. Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta w przekładzie Anny Gierlińskiej (do druku podał Leszek Mrozewicz, Poznań 2010, ss. 444).

Klaus Bringmann, Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta
Klaus Bringmann, Historia Republiki Rzymskiej. Od początków do czasów Augusta

Z recenzji prof. dr hab. Leszka Mrozewicza
Historia Republiki Rzymskiej to książka, która obejmuje okres od początków Rzymu aż po schyłek Republiki Rzymskiej, czyli od połowy VIII wieku do roku 27 przed Chr. Autor, Klaus Bringmann, należy do grona najwybitniejszych znawców dziejów rzymskich w nauce niemieckiej i światowej. Książka, napisana językiem przystępnym, przejrzyście, jest podsumowaniem jego osiągnięć. Autorowi przyświeca wyraźna koncepcja, by pokazać mechanizmy wzrostu Rzymu z małej osady, następnie miasta-państwa do wielkiego światowego imperium. Jest to wykład oryginalny, pokazujący dużą umiejętność autora dokonywania syntezy w sposób jasny i komunikatywny dla czytelnika.
Z recenzji prof. dr hab. Marii Dzielskiej:
Klaus Bringmann jest badaczem o szerokich horyzontach historio-graficznych, obejmującym swoimi pracami różne aspekty antyku, prócz Republiki, także okres hellenistyczny i Cesarstwo Rzymskie (z akcentem na chrystianizację imperium). Książka daje czytelnikowi możliwość poznania dziejów Republiki Rzymskiej zarówno od strony najnowszych ustaleń badaczy, jak i własnych przemyśleń i interpretacji autora. Jest jednym z najciekawszych, powstałych w ostatnich latach, nowa-orskich konstrukcyjnie i merytorycznie opracowań tej epoki.
Więcej informacji: strona wydawnictwa