Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się pod red. naukową Roberta Wiśniewskiego książka pt. Początki kultu relikwii na Zachodzie (Warszawa 2011, ss. 156, seria: Akme. Źródła starożytne, t. 2).

Początki kultu relikwii na Zachodzie
Początki kultu relikwii na Zachodzie, red. Robert Wiśniewski

W książce pomieszczono wybór zachodnich świadectw o rozwoju kultu relikwii na przełomie IV i V w. wśród nich:

  • Wiktrycjusz z Rouen, O chwale świętych
  • Hieronim, Przeciw Wigilancjuszowi,
  • drobne pisma Augustyna, Ambrożego z Mediolanu, Paulina z Noli i Paulina z Mediolanu.

Teksty przetłumaczyli P. Nehring, K. Parys, R. Toczko, M. Więckowska, R. Wiśniewski i B. Włodarczyk.
Z noty wydawniczej:
W ciągu jednego zaledwie pokolenia w całym basenie Morza Śródziemnego szczątki świętych, najpierw męczenników, potem mnichów i biskupów, zaczęto traktować jako źródło mocy cudotwórczej, która wypędza demony, leczy choroby i pozwala poznać przyszłość. Relikwie stały się celem pielgrzymek i obiektem pożądania. Przenoszono je do nowych miejsc, rozdzielano, kupowano i wykradano. Ambroży z Mediolanu, Augustyn z Hippony, Wiktrycjusz z Rouen, Hieronim ze Strydonu, Paulin z Noli, których pisma zamieszczono w tym zbiorze, należeli do najwybitniejszych ludzi Kościoła Zachodniego swoich czasów. Niemal wszyscy urodzili się w świecie, w którym szczątki zmarłych darzono wprawdzie szacunkiem, ale trzymano się od nich z daleka. Za ich życia i przy ich udziale, nastąpiła wielka przemiana, gorąco popierana przez ludzi prostych i wykształconych, choć tu i ówdzie odzywały się głosy protestu…
Więcej informacji: strona wydawnictwa