Katedra Teologii Patrystycznej Wydziału Teologicznego  Uniwersytetu Szczecińskiego zaprasza na konferencję naukową pt. Retoryka i dialektyka na usługach łacińskiej poezji,  organizowaną w dniach 31 maja – 1 czerwca 2011 r.  w budynku Wydziału Teologicznego US. Szczegółowe informacje w pliku pdf znajdują się tuta tutaj.