Zapraszam na kolejne seminarium otwarte z cyklu „Język – znak czasu”, które odbędzie się we wtorek, 25 stycznia 2011 r. o godz. 18.00, w Instytucie Filologii Klasycznej UJ, w s. 607a. Tym razem poprowadz je dr Agnieszka Fulińska, która wygłosi referat pt. „Wielojęzyczność” i „wielokulturowość” propagandy królewskiej w epoce hellenizmu.
Joanna Janik