Ukazał się 102 (2010) tom czasopisma Acta Poloniae Historica

Acta Poloniae Historica 102 (2010)
Acta Poloniae Historica 102 (2010)

Znalazły się w nim m.in. rozprawy:

  • Grzegorz Myśliwski, Wrocław’s Economic Links with the Upper German Lands in the Thirteenth to the Fifteenth Century
  • Olga Długokęcka and Wiesław Długokęcki, The Sumptuous Use of Food at Castle Marienburg (Malbork) at the Start of the Fifteenth Century
  • Edmund Kizik, Sumptuary Laws in Royal Prussia in the Second Half of the Sixteenth Century to the Eighteenth Century

Więcej informacji: strona wydawnictwa