Ukazał się poświęcony Listowi do Rzymian tom 3/2010 czasopisma Biblica et Patristica Thoruniensia pod redakcją Dariusza Koteckiego (Toruń 2010, ss. 168).

Biblica et Patristica Thoruniensia 3/2010: Listy do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia
Biblica et Patristica Thoruniensia 3/2010: Listy do Rzymian. Egzegeza, interpretacja, teologia

Spis treści:
Wprowadzenie, Dariusz Kotecki
Biblica
Waldemar Rakocy, „Nomos” i „ho nomos” w Liście do Rzymian
Grzegorz Rafi ński, Problem interpretacji mistycznej Listu do Rzymian
Eduard Lohse, Herrenworte in Römerbrief des Apostels Paulus
Zbigniew Kiernikowski, Dwa oblicza sprawiedliwości Bożej (Rz 3,25n)
Robert Jewett, Interpreting Romans 8,18-23 within the Imperial Context
Patristica
Marcin Wysocki, List do Rzymian św. Pawła w recepcji Tertuliana
Mieczysław Paczkowski, Egzegeza Rz 9 i kwestia wolnej woli w ujęciu Orygenesa
Waldemar Turek, „Paulus servus Iesu Christi…”. Rz 1,1 w egzegezie Ambrozjastra
Dariusz Zagórski, Miłość (avga,ph) w Homiliach św. Jana Chryzostoma na List do Rzymian
Bogdan Czyżewski, Wątki polemiczne w „Komentarzu do Listu św. Pawła do Rzymian” Pelagiusza

Więcej informacji: strona wydawnictwa