Nakładem czasopisma „Littera Antiqua” oraz Instytutu Filologii Klasycznej KUL ukazała się książka Sylwii Wilczewskiej pt. Ogień i cień (Lublin-Pszczyna 2010, s. 23). Publikacja rozpoczyna bibliofilska serię wydawniczą „Traditio Antiquitatis” pod redakcją Katarzyny Kołakowskiej. Seria ta składać się ma z dzieł młodych twórców, zainspirowanych literaturą antyku. „Ogień i cień” to mini-tragedia powstała na kanwie pierwszej części Orestei Ajschylosa, Agamemnona. Jako materiał dodatkowy książce towarzyszy płyta DVD, na której
można usłyszeć pierwszą pieśń chóru – parodos – w języku starogreckim z zachowanym metrum anapestycznym w wykonaniu zespołu hip hopowego – Grupy Operacyjnej wraz ze współczesną wizualizacją.
Uwaga!
Wydawcy wraz z Kołem Naukowym Studentów MISH zapraszają na wieczór autorski Sylwii Wilczewskiej, który odbędzie się 21 stycznia 2011 r. o godz 17:30 w sali CN 208.