Nakładem wydawnictwa Historia Iagellonica ukazała się książka Świat rzymski w V w. pod redakcją Rafała Kosińskiego i Kamilli Twardowskiej (Kraków 2010, ss. 464).

Świat rzymski w V w.
Świat rzymski w V w.

Z noty wydawniczej:
Wiek V był przełomowym okresem w dziejach późnego Cesarstwa Rzymskiego, które po śmierci cesarza Teodozjusza I trwale podzieliło się na część wschodnią i zachodnią umacniając istniejący już wcześniej rozłam językowy na świat grecki i łaciński. Podzielone Cesarstwo trwało, chociaż tradycyjny sposób życia ulegał nieuchronnej przemianie. Działo się tak pod wpływem migracji ludności barbarzyńskiej i powstania państw plemiennych na ziemiach zachodniego Cesarstwa. Ogromne znaczenie miał też ostateczny triumf chrześcijaństwa i stopniowe zanikanie religii pogańskiej. Nowa religijność dała początek gwałtownym sporom teologicznym, które przyniosły głębokie podziały wśród chrześcijan i zaowocowały powstaniem nowych Kościołów na Wschodzie. Niniejsza publikacja poprzez ukazanie różnych aspektów życia próbuje odtworzyć wielobarwny obraz Imperium w okresie transformacji.

Spis treści:
Słowo wstępne
Część pierwsza – Dzieje

  • Rzymski Zachód w latach 395-493, Marcin Pawlak
  • Rzymski Wschód w latach 395-518, Kamilla Twardowska
  • Królestwa barbarzyńskie w V wieku, Dawid Zołoteńki

Część druga – Aspekty funkcjonowania cesarstwa rzymskiego w V wieku

  • Organizacja cesarstwa rzymskiego V stuleciu: cesarz – armia – prawo, Jacek
  • Wiewiorowski
  • Społeczeństwo w cesarstwie rzymskim V wieku, Rafał Kosiński, Marcin Pawlak
  • Gospodarka cesarstwa rzymskiego w V wieku, Krzysztof Boroda
  • Religie cesarstwa rzymskiego w V stuleciu, Rafał Kosiński
  • Edukacja i kultura w V wieku, Elżbieta Szabat

Więcej informacji: strona wydawnictwa