W tegorocznym tomie czasopisma „Folia Philosophica” (28/2010) znajduje się m.in. recenzja książki Janiny Gajdy-Krynickiej pt. Filozofia przedplatońska, Warszawa 2007 (Agnieszka Woszczyk). Recenzję można pobrać bezpłatnie ze strony CEEOL, gdzie znajduje się również pełny spis treści tomu.