Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego ukazał się kolejny, IX tom serii Studia Classica et Neolatina pt. Na przestrzeni wieków (Gdańsk 2010, ss. 160).

Studia Classica et Neolatina IX
Studia Classica et Neolatina IX

Spis treści:

 • Maria Otto, Nekromancja i wyrocznia śmierci (oraculum mortis) w „Wojnie domowej” Lukana
 • Tatiana Krynicka, Literacki charakter botanicznej wiedzy Izydora z Sewilli. Etymologie, księga XVII
 • Małgorzata Chudzikowska-Wołoszyn, Mitologiczne dzieło Fulgencjusza Fabiusza Plancjadesa w „Księgach Karolińskich”
 • Piotr Wosek, Postać Aleksandra Wielkiego w „Libro de Alexandre”
 • Jarosław Nowaszczuk, Łacińskie autoepitafium renesansowe
 • Agata Chrobot, Weselne utwory Andrzeja Trzecieskiego
 • Jerzy Starnawski, Najobszerniejszy łaciński poemat o salinach wielickich. Dwie redakcje
 • Zofia Głombiowska, Łacińska oda Jana Kochanowskiego o zdobyciu Połocka. Tekst i komentarz
 • Izabela Bogumił, „Il ritorno d’Ulisse in patria”. Kilka scen z włoskiego libretta
 • Iudicia et opiniones
  • Zofia Głombiowska, Czy Muza Homera przyszła ze Wschodu?
  • Zofia Głombiowska, Humor prac naukowych

Więcej informacji: strona Katedry Filologii Klasycznej UG, strona wydawnictwa