Nakładem Wydawnictwa UMCS ukazała się książka Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim pod red. Krzysztofa Amielańczyka, Antoniego Dębińskiego i Dariusza Słapka (Lublin 2010, ss. 319).

Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim
Ochrona bezpieczeństwa i porządku publicznego w prawie rzymskim

Praca stanowi pokłosie majowej konferencji zorganizowanej (pod identycznym tytułem) przez Katedry Prawa Rzymskiego UMCS i KUL oraz Zakładu Historii Starożytnej UMCS. Było to już VII z kolei lubelskie sympozjum z dziedziny rzymskiego prawa karnego. W publikacji znalazło się 26 artykułów autorstwa zarówno romanistów, jak i historyków oraz filologów z kilku ośrodków akademickich kraju. Znaczna część publikacji poświęcona jest zwalczaniu przestępczości, poszczególnym zjawiskom kryminalnym oraz towarzyszącym im sankcjom. Są wśród nich i te mieszczące się w szerokim spectrum zagadnień leżących niekiedy poza prawem karnym sensu stricto, np. prawa pogrzebowego, chuligaństwa w rzymskich amfiteatrach, ochrony żeglowności rzek publicznych etc.
Do pobrania: spis treści (PDF, 1,6 MB)
Więcej informacji: strona internetowa