Nakładem Wydawnictwa WAM ukazał się 2. tom Listów Św. Hieronima w przekładzie ks. Jana Czuja (Kraków 2010, ss. 512, Źródła Myśli Teologicznej 55).

Św. Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2
Św. Hieronim ze Strydonu, Listy, t. 2

Z noty wydawniczej:
Listy Hieronima stanowią zabytek o pierwszorzędnym znaczeniu nie tylko dla poznania jego biografii, ale całego społeczeństwa przełomu IV i V wieku. Napisane w mistrzowskim stylu z punktu widzenia językowego, onieśmielają wręcz erudycją i szerokością zainteresowań Autora. Przede wszystkim na uwagę zasługują listy egzegetyczne i moralne.
Obecne wydanie przedstawia tekst łaciński listów oraz tłumaczenie ks. Jana Czuja, poprawione pod względem językowym i uzupełnione na podstawie wydania oryginału. Na tom pierwszy składa się pierwszych 50 listów, a niniejszy tom zawiera kolejne 29. Zamiarem redakcji jest zakończyć wydanie całości epistolarium w ciągu dwóch lat, z koniecznymi indeksami w tomie ostatnim.

Więcej informacji: strona wydawnictwa