Nakładem wydawnictwa INFORTeditions ukazała się książka Marka Woźniaka pt. Armie starożytnej Persji. Od powstania państwa Achemenidów do upadku imperium sasanidzkiego (Zabrze 2010, ss. 344).

Marek Woźniak, Armie starożytnej Persji. Od powstania państwa Achemenidów do upadku imperium sasanidzkiego
Marek Woźniak, Armie starożytnej Persji. Od powstania państwa Achemenidów do upadku imperium sasanidzkiego

Ze wstępu:
Przez długie wieki krwawych podbojów w Europie, Azji i Afryce doskonale wyszkolone legiony ciężkozbrojnej piechoty – stanowiące główne narzędzie wykonawcze polityki agresywnej, młodej Republiki Rzymskiej nie napotkały godnych siebie przeciwników. Celtowie przedalpejscy, italscy Grecy, Kartagińczycy, wreszcie potężna Macedonia – całe ludy i narody padały kolejno pod ciosami ich mieczy. Dopiero gdy Pompejusz i Lukullus rozszerzyli zasięg władzy rodzącego się imperium na smętne pozostałości wspaniałej niegdyś monarchii Seleukidów, kiedy niepokonane legie italskich piechurów dotarły nad Eufrat Rzymianie napotkali siłę, która przez ponad sześć wieków miała powstrzymywać ich armie przed marszem na wschód szlakiem Aleksandra Wielkiego. Siłą tą było, zajmujące ogromne obszary obecnego Iranu, Turkmenistanu i Iraku Królestwo Partyjskie i jego następca – perskie Imperium Sasanidów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa