Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Śląskiego ukazało się drugie, poprawione i uzupełnione wydanie podręcznika „Historia magistra vitae est”. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii autorstwa Aleksandry Golik-Prus (Katowice 2010, ss. 192).

Aleksandra Golik-Prus, Historia magistra vitae est. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii
Aleksandra Golik-Prus, Historia magistra vitae est. Podręcznik do języka łacińskiego dla studentów historii

Z noty wydawniczej:
Skrypt jest adresowany do studentów historii studiów dziennych i zaocznych, którzy rozpoczynają naukę języka łacińskiego. Układ materiału ma umożliwić zdobycie praktycznej umiejętności rozumienia tekstów omawianych również na zajęciach z nauk pomocniczych historii.. Materiał gramatyczny obejmuje najistotniejsze zagadnienia z fonetyki, fleksji i składni, a uwagę skoncentrowano na jego wielokrotnych repetycjach i wprowadzeniu pewnych nowych zagadnień gramatycznych nie na zasadzie jednokrotnego całościowego przedstawienia, lecz w sposób cząstkowy.
Skrypt składa się z dwóch części – I zawiera materiał gramatyczny (poparty fragmentami tekstów łacińskich), część II to tablice gramatyczne, poszerzony wybór tekstów.
Więcej informacji: strona wydawnictwa