Nakładem Wydawnictwa KUL ukazała się książka pt. Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie pod red. ks. Dariusza Dziadosza (Analecta Biblica Lublinensia 5, Lublin 2010, ss. 312).

Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie
Od Melchizedeka do Jezusa-Arcykapłana. Biblia o kapłaństwie

Spis treści:

 • Ks. ANTONI TRONINA, Geneza kapłaństwa biblijnego na tle religii Bliskiego Wschodu
 • Ks. DARIUSZ DZIADOSZ, Instytucja kapłana w de uterono mi stycznej historii Izraela (Joz-2Krl)
 • Ks. WALDEMAR CHROSTOWSKI, Konflikt kapłana Amazjasza z prorokiem Amosem (Am 7,10-17). Przypadek czy prawidłowość?
 • Ks. WOJCIECH PIKOR, Ezechiel „dźwigający winę” ludu (Ez 4,4-8). Posługa proroka czy kapłana?
 • Ks. ANDRZEJ PIWOWAR, Syrach – obrońca prawowitego arcykapłana
 • HENRYK DRAWNEL SDB, Obraz idealnego kapłana na przykładzie Lewiego w Wizjach Lewiego
 • Ks. ANTONI PACIOREK, Wola Boga i radość pasterza. Interpretacja Jezusowej przypowieści o zagubionej owcy (Q 15,4.7; Mt 18,12-14; Łk 15,3-10)
 • Ks. DARIUSZ KOTECKI, Kapłan jako głosiciel Ewangelii. Przyczynek Synoptyków do teologii kapłaństwa
 • Ks. HENRYK WITCZYK, Modlitwa Jezusa – Arcykapłana (J 17,1-4)
 • Ks. PAWEŁ PODESZWA, Chrystus jako Arcykapłan w świetle J 19,23 oraz Ap 1,13
 • Ks. ARTUR MALINA, Dwa wymiary kapłaństwa Chrystusa. Według Listu do Hebrajczyków
 • STEFAN SZYMIK MSF, U źródeł kapłaństwa służebnego Nowego Przymierza
 • Ks. ARNOLD ZAWADZKI, Idea kapłaństwa w Corpus Paulinum
 • Ks. STANISŁAW HARĘZGA, Ideał kapłana w Listach Pasterskich w świetle kwalifikacji biskupów, starszych i diakonów (lTm 3,1-13 i Tt 1,5-9)
 • KRZYSZTOF MIELCAREK, Kapłaństwo powszechne według 1P 2,1-10

Więcej informacji: strona wydawnictwa