Koło Krakowskie Polskiego Towarzystwa Filologicznego serdecznie zaprasza na wykład dr Agnieszki Fuliskiej pt. Brakujące ogniwo? Ikonografia hellenistyczna a kształtowanie się literackiej legendy Aleksandra Wielkiego, który odbędzie się 7 grudnia 2010 r. o godz. 18.00 w Instytucie Filologii Klasycznej UJ (al. Mickiewicza 9/11, sala 607).