Znany jest już program organizowanej przez Instytut Studiów Klasycznych, Śródziemnomorskich i Orientalnych  międzynarodowej konferencji pt. Euodes, euktimene Kypros. The Cradle and the  Crossroads of the Mediterranean,  która odbędzie się w dniach 2-3 grudnia 2010 r. w Instytucie Archeologii i Etnologii PAN we Wrocławiu (ul. Więzienna 6). Program konferencji w formacie pdf znajduje się tutaj, a także na stronie internetowej ISKŚO UWr