W serii „Biblioteka Aretuzy” (t. IV) wydawnictwa Księgarnia Akademicka ukazała się książka Stanisława Śnieżewskiego pt. Słowo i obraz. Studia historycznoliterackie nad „Sylwami” Stacjusza (Kraków 2010).

SPIS TREŚCI

  • Uwagi wstępne: Królestwo metafory a tajemnica Sylw Stacjusza
  • Rozdział I: Dwuznaczny panegiryk, ekfraza, hiperbola: literacki portret Domicjana
  • Rozdział II: Kwiaty elizejskie i szafran sykański. Paradoksy epicedionu.
  • Rozdział III: Marmury i drogie kamienie. Sylwy „willowe”
  • Rozdział IV: Ekfraza boga – posążek Herkulesa
  • Rozdział V: Zacieranie granic rzeczywistości (ultra fidem). Sylwy okolicznościowe.
  • Wnioski końcowe