Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego ukazała się książka Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi pod red. Agnieszki Bartoszewicz, Grzegorza Myśliwskiego, Jerzego Pysiaka i Pawła Żmudzkiego (Warszawa 2010, ss. 940).

Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi
Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi

Nota wydawnicza:

Księga pamiątkowa wydana z okazji 80. urodzin prof. Henryka Samsonowicza zawiera przeszło sześćdziesiąt artykułów autorów polskich oraz zagranicznych.
Teksty zgrupowane są w 5 częściach:
I. Początki średniowiecznego świata;
II. Miasto, wieś, gospodarka;
III. Władza, religia, społeczeństwo;
IV. Średniowieczny świat przedstawiony i przedstawienia średniowiecznego świata;
V. Poznawanie świata i spotkania kultur.

Więcej informacji: strona wydawnictwa