Nakładem Wydawnictwa Poznańskiego ukazała się książka Ireneusza Adama Łucia pt. Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie (Poznań 2010, ss. 226).

Ireneusz Adam Łuć, Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie
Ireneusz Adam Łuć, Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie

Z recenzji prof. Leszka Mrozewicza:

Książka dotyczy genezy i zadań kohort pretoriańskich, stanowiących gwardię przyboczną cesarzy rzymskich. Jest to temat niewątpliwie fascynujący, w zaprezentowanym przez Autora ujęciu na naszym gruncie zupełnie nieopracowany. Ireneusz Adam Łuć jest już uznanym specjalistą w zakresie tego problemu, spod jego pióra wyszła bowiem książka poświęcona cohortes praetoriae jako takim. „Excubiae principis. Geneza i zadania żołnierzy kohort pretoriańskich w starożytnym Rzymie” napisana jest wartkim, potoczystym językiem. Autor w pełni wykorzystuje wszystkie istniejące źródła, doskonale porusza się w obszernej,wielojęzycznej literaturze przedmiotu. Swoimi rozważaniami wychodzi daleko poza kwestie czysto militarne, umiejscawiając gwardię pretoriańską także w ramach kształtującego się w dobie panowania dynastii julijsko-klaudyjskiej porządku administracyjnego. Książka stanowi też ważny przyczynek do obyczajowości politycznej Cesarstwa Rzymskiego w pierwszym wieku po Chr. W tym względzie wnosi ona istotne novum do polskiej literatury przedmiotu.

Więcej informacji: strona wydawnictwa