Ukazał się 30. zeszyt czasopisma Classica Wratislaviensia (Wrocław 2010, ss. 169) pod redakcją Lucyny Stankiewicz.

Classica Wratislaviensia XXX
Classica Wratislaviensia XXX

Spis treści:

 • Aleksandra ARNDT, Współczesny komentarz do listów Pliniusza Młodszego do żony
 • Ałła BRZOZOWSKA, Carmen de statura, feritate ac venatione bisontis Mikołaja Hussowskiego – poemat epicki?
 • Katarzyna CHIŻYŃSKA, Magdalena KOŹLUK, Z badań nad melancholią. „Iam melancholia perfecta est…” – rozdz. IX z Liber ad regem Almansorem Rhazesa
 • Barbara MOŹDZIOCH, Język Periplusu Morza Czerwonego
 • Aneta PIETRZYCKA, Uranios i Pandemos. Rozważania o greckich bóstwach miłości
 • Marlena PUK, Exempla mitologiczne przywołane w wygnańczych zbiorach Owidiusza jako ilustracja poetyckiej tezy
 • Justyna RUDNICKA, Poezja, astrologia i polityka – próba interpretacji horoskopów przedstawionych w księdze IV Astronomików Maniliusza
 • Alicja SZASTYŃSKA-SIEMION, Początki Olimpiady Języka Łacińskiego
 • Joanna KLAUSA-WARTACZ, Dziewiętnastowieczna odsłona Owidiuszowej topiki wygnania w twórczości Gustawa Zielińskiego
 • Małgorzata WRÓBEL, Czy Strabon czytał Cezara? .
 • Andrzej WYPUSTEK, Motyw powrotu duszy do Eteru w greckich epigramach nagrobnych
 • Kamila WYSŁUCHA, Symbolika i funkcja motywów muzycznych w poezji Owidiusza

Więcej informacji: strona Wydawnictwa Uniwersytetu Wrocławskiego