Nakładem wydawnictwa Historia Jagellonica ukazała się książka Wojciecha Mruka pt. Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII w. (Kraków 2010, ss. 259).


Wojciech Mruk, Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII w.
Wojciech Mruk, Franciszkanie i Ziemia Święta w XIII w.

Ze wstępu:
Mimo mnogości prac dotyczących różnych fragmentów dziejów zakonu franciszkańskiego jak dotąd nikt nie podjął próby całościowego przedstawienia różnych form i obszarów działalności minorytów mającej związek z Ziemia Świętą w okresie poprzedzającym upadek Akki. (…) Pojawienie się nowej, dynamicznie rozwijającej się instytucji, którą był zakon franciszkański nie pozostało bez wpływu na sytuację w Outremer. Był to czas, w którym bracia mniejsi tworzyli struktury organizacyjne zgromadzenia, zakładali domy i związane z nimi miejsca kultu. Wypracowywane były formy działań misyjnych i duszpasterskich. Toczyła się fundamentalna debata na temat przyszłości zakonu i jego miejsca w Kościele i w świecie.

Więcej informacji: strona wydawnictwa