Podczas kongresu The European Association for Jewish Studies, który odbył się w Rawennie w dniach 25-29 lipca 2010, prof. Edward Dąbrowa (UJ) został wybrany do Zarządu EAJS w kadencji 2010-2014 oraz do pełnienia funkcji Prezydenta EAJS w latach 2014-2018 i organizatora kolejnego kongresu EAJS, który odbędzie się w Uniwersytecie Jagiellońskim w 2018 roku. Źródło: strona internetowa Katedry Judaistyki UJ.