Nakładem Wydawnictwa Marek Derewiecki ukazała się książka W. Juliana Korab-Karpowicza pt. Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke’a (Kęty 2010, ss. 392).

W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a
W. Julian Korab-Karpowicz, Historia filozofii politycznej. Od Tukidydesa do Locke'a

Z noty wydawniczej:

Pierwsza książka przedstawiająca historię filozofii politycznej napisana przez polskiego autora. Jest próbą pokazania, że rozważania o polityce Tukidydesa, Platona, Arystotelesa, św. Tomasza z Akwinu i innych myślicieli, aż do Locke’a, są nadal myślą żywą, która może nas pobudzić do własnych przemyśleń. Składa się szeregu indywidualnie ujętych esejów, prezentujących ich poglądy oraz wprowadzających do głównych zagadnień filozofii politycznej. Jest także próbą filozoficznego ujęcia przedmiotu. Przedstawia historię myśli politycznej Zachodu jako wielką debatę na temat relacji między polityką a etyką.

Więcej informacji: strona wydawnictwa