Ukazał się październikowy numer miesięcznika Mówią wieki (X 2010).

Mówią Wieki 10/2010
Mówią Wieki 10/2010

W numerze m.in.:

  • Marek Węcowski, KYLIKS I KULAWKA, CZYLI PIJAŃSTWO SPORTOWE STAROŻYTNYCH GREKÓW
  • Filip Doroszewski, KONSTANCA – OSTATNIA PRZYSTAŃ OWIDIUSZA
  • Wojciech Kalwat, MACEDONIA BEZ ALEKSANDRA (Szkolna Liga Historyczna)

Więcej informacji: strona czasopisma