Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu przedstawił na stronie internetowej Zakładu Historii Średniowiecznej założenia organizacyjne i programowe IV Kongresu Mediewistów Polskich, który odbędzie się w Poznaniu w dniach 19-21 września 2011 roku. Na stronie znajdują się również informacje o wolnych miejscach w poszczególnych sekcjach plenarnych.