2 lipca 2010 r. upływa termin rejestracji na studia na kierunku historia, specjalność: mediewistyka, jakie od roku akademickiego 2010/11 prowadzić będzie Zakład Historii Średniowiecznej UAM.

Mediewistyka na UAM
Mediewistyka na UAM

Charakterystyka studiów:
Specjalność mediewistyczna oprócz pełnego i wspólnego dla wszystkich specjalności kursu historii, od czasów starożytnych po współczesne, kładzie szczególny nacisk na epokę średniowieczną. Pogłębienie teoretycznych wiadomości z dziedziny historii średniowiecznej oraz opanowanie praktycznego warsztatu historyka-mediewisty składają się na niezwykle interesujące i jedyne w Polsce takie studia.
Historia specjalność mediewistyka adresowana jest zarówno do osób o już sprecyzowanych zainteresowaniach i zamierzeniach, chcących zgłębiać epokę średniowieczną pod opieką przedstawicieli poznańskiej szkoły mediewistycznej, jak i do młodych humanistów, chcących studiować historię w wyjątkowy i ciekawy sposób.

Źródło i więcej informacji: Zakład Historii Średniowiecznej UAM